• Výkopové práce
 • Búracie práce
 • Žeriavnícke práce
 • Preprava materiálov
 • Terénne práce pri začatí stavby
 • UDS 114
 • Pásový báger VOLVO 210BL
 • Traktorbáger VOLVO 71BL
 • TATRA sklápač
 • Ťahač s návesom
 • PSA Trnava
 • Rekultivácie obcí Máľaš a Nýrovce
 • Tesco - Nitra, Partizánske, Levice
 • Privádzače plynu pre spoločnosť Hydrotranzit
 • Astrum Laus Levice

Zemné práce, vyrovnanie, navážanie kameniva a valcovanie

Firma sa zaoberá rôznymi zemnými prácami:

- príprava terénu pod stavby (odstránenie ornice s odvozom, výškové vyrovnanie, navážanie kameniva pre HTÚ, valcovanie a iné prípravné práce súvisiace s činnosťou firmy);

- rôzne odkopávky zemín s odvozom a uložením;

- prekladanie bremien s 8t žeriavom;