Technika firmy MARKON-N

Pásový báger Volvo 210BL s rôznymi šírkami lyžíc (0,6 / 0,8 / 1,2 m) a svahovkou

Buldozéry DZ 171

Traktorbáger Volvo 71BL s rôznymi šírkami lyžíc a búracím kladivom

Nákladná automobilová technika:
Ťahače s výklopnými návesmi
Sklápače Tatra

Ryhovače pre výkopy rýh

Valcovacia technika:
Samohybný 20t valec
Valec ťahaný buldozérom s max. vibráciou

Rôzne iné mechanizmy:
UDS 114
Žeriav ČKD 8t a 16t
Podvalník na presun strojov