Referencie MARKON-N

 • PSA Trnava - príprava terénu pod priemyselný park
 • Zavara - príprava terénu pre výstavbu mestečka pre zamestnancov PSA Trnava
 • Tesco - Nitra, Partizánske, Levice
 • Privádzače plynu pre spoločnosť Hydrotranzit Bratislava
 • Práce súvisiace s činnosťou spoločnosti pri výstavbe skládok Tekovskej Ekologickej Spoločnosti
 • Rekultivácie obcí Máľaš, Nýrovce, Ipeľský Sokolec
 • Výkop ryhy pre privádzač plynu pre obce Belá - Kamenný Most - Pohronský Ruskov v dĺžke 40km
 • Výkop rýh pre privádzače vodovodov pre Aquamont Levice, Ekoform Levice
 • Výkop ryhy pre privádzač plynu pre obec Rimavská Sobota v dĺžke 35km
 • Výkop ryhy pre privádzače plynu pre spoločnosti HAS Zlaté Moravce, Veles Zlaté Moravce
 • Astrum Laus Levice - výkopové práce a úpravu terénu pre základy hotelového komplexu
 • MVE Nový Tekov - terénne úpravy, výkopy, úpravy vodotoku
 • Camfill Levice - príprava terénu pre výstavbu budovy
 • Protipovodňové opatrenia obce Plášťovce
 • Rekultivácia pôdy pod vinič vo Vrábloch pre veľkoplošné pestovanie
 • VVP Lešť – vykonávanie zemných prác pri výstavbe výcvikového centra