Služby firmy MARKON-N

  • úprava terénov – planírovanie, svahovanie, odstránenie koreňov a pňov, odhumusovávanie – skrývka ornice, rozhŕňanie zeminy a podkladových materiálov
  • terénne práce pri začatí stavby – úprava pozemku, výkopy základov a privádzačov pre inžinierske siete
  • búracie práce budov a domov s naložením stavebnej sute a odvozom na skládku
  • žeriavnícke práce autožeriavom AD16
  • preprava sypkých materiálov, štrkov, pieskov a kameniva sklápačmi
  • preprava mechanizmov ťahačom s podvalníkom
  • likvidácia stavebných odpadov s odvozom a uskladnením na skládke
  • rekultivácia pôdy pod vinič